پمپ ییلدیز ارائه کننده انواع پمپ ییلدیز و پمپ ییلدیز YHL 10 در

مشاهده

پمپ ییلدیز نماینده فروش پمپ ییلدیز YHL 2 با قیمت و کیفیت عمده

مشاهده

بدنه پمپ ، کاور و چرخ دنده چدن ،

مشاهده

آب بندی مهر و موم نرم ، مهر و

مشاهده

انتقال حجم بالاگزینه های مادیبدنه پمپ ، کاور و چرخ

مشاهده

بدنه پمپ ، کاور و چرخ دنده چدن ،

مشاهده

یاتاقان برنز Snbz 12 ، یاتاقان ، گرافیت کربن

مشاهده

چرخ دنده چدن کروی ، فولاد ضدزنگ AISI 304/316

مشاهده

پزشکی ، صنایع شیمیایی و مواد شویندهصنایع غذایی.گزینه های مادی

مشاهده

آب بندی مهر و موم نرم یا بسته بندی

مشاهده

چرخ دنده چدن کروی ، فولاد ضدزنگ AISI 304/316

مشاهده

بدنه پمپ ، روکش چدن چدن ، چدن کروی

مشاهده

بدنه پمپ ، روکش چدن چدن ، چدن کروی

مشاهده

آسفالت و قیر صنعت کاغذ و رنگ

مشاهده

مخازن خدمات سوخت نفتی ، گازوئیل ، تانکرهای دیزلرزین و

مشاهده

بلبرینگ برنز Snbz 12 ، گرافیت کربن ، کاربید

مشاهده

گردش روغن داغ (محدود)پزشکی ، صنایع شیمیایی و مواد شویندهصنایع

مشاهده

پزشکی ، صنایع شیمیایی و مواد شویندهصنایع غذایی.گزینه های مادی

مشاهده

بدنه پمپ ، روکش چدن چدن ، آهن آهنی

مشاهده

بدنه پمپ ، پوشش ها چدن ، چدن ،

مشاهده

بدنه پمپ ، پوشش ها چدن ، چدن ،

مشاهده

بدنه پمپ ، پوشش ها چدن ، چدن ،

مشاهده

چرخ دنده چدن ، چدن ، چدن کروی.بلبرینگ

مشاهده

بدنه پمپ ، پوشش ها چدن ، چدنچرخ دنده

مشاهده

مخازن خدمات سوخت نفت ، مخازن سوخت ، مخزن دیزلگردش

مشاهده

گردش روغن داغ (محدود)پزشکی ، صنایع شیمیایی و مواد شویندهصنایع

مشاهده

پمپ ییلدیز بلبرینگ برنز Snbz 12 ، گرافیت

مشاهده

پمپ ییلدیز ارائه کننده و فروشنده انواع مخازن خدمات سوخت

مشاهده

بدنه پمپ ، پوشش ها چدن ، چدن ،

مشاهده

صنایع غذایی.گزینه های مادیبدنه پمپ ، پوشش ها چدن

مشاهده

پوشش لوب و لوب ریخته گری از فولاد ،

مشاهده

صنایع شیمیایی (مواد مخدر ، مواد شوینده ، صابون ،

مشاهده

صنعت رنگصنعت کاغذ و خمیر کاغذژل ، گریس ...گزینه های

مشاهده

صنایع شیمیایی (مواد مخدر ، مواد شوینده ، صابون ،

مشاهده

صنایع غذایی (شکلات ، شربت شکر ، خامه ، ملاس)صنایع

مشاهده

صنایع شیمیایی (مواد مخدر ، مواد شوینده ، صابون ،

مشاهده

صنایع شیمیایی (مواد مخدر ، مواد شوینده ، صابون ،

مشاهده

بدنه و پوشش پمپ چدن.پوشش لوب و لوب

مشاهده

پوشش لوب و لوب ریخته گری از فولاد ،

مشاهده

صنایع غذایی (شکلات ، شربت شکر ، خامه ، ملاس)صنایع

مشاهده

صنایع شیمیایی (مواد مخدر ، مواد شوینده ، صابون ،

مشاهده

پوشش لوب و لوب ریخته گری از فولاد ،

مشاهده

بدنه پمپ ، پوشش چدن ، چدن ، فولاد

مشاهده

چرخ دنده چدن ، چدن ، فولاد ضد زنگ

مشاهده

حلال های سوزاننده ، ایزوسیانات ، چسبندهصنعت رنگ / رنگپزشکی

مشاهده

بدنه و پوشش های پمپ چدن ، چدن ،

مشاهده

چرخ دنده استیل ، فولاد ضد زنگ AISI 304

مشاهده

یاتاقان برنز Snbz 12 ، یاتاقان ، گرافیت کربن

مشاهده

نیمی از مایعات ویسکوز صنعت در مرحله پمپاژ قرار دارندصنعت

مشاهده

نیمی از مایعات ویسکوز صنعت در مرحله پمپاژ قرار دارندصنعت

مشاهده

با فنرها بتوانند داخل و خارج آن حرکت کنند. چنین

مشاهده

آاز محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده

آاز محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده

آاز محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده

آاز محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده

آاز محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده

آاز محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده

آاز محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می

مشاهده