چرخ دنده چدن کروی ، فولاد ضدزنگ AISI 304/316

مشاهده

پزشکی ، صنایع شیمیایی و مواد شویندهصنایع غذایی.گزینه های مادی

مشاهده

آب بندی مهر و موم نرم یا بسته بندی

مشاهده

چرخ دنده چدن کروی ، فولاد ضدزنگ AISI 304/316

مشاهده

بدنه پمپ ، روکش چدن چدن ، چدن کروی

مشاهده

بدنه پمپ ، روکش چدن چدن ، چدن کروی

مشاهده

آسفالت و قیر صنعت کاغذ و رنگ

مشاهده

مخازن خدمات سوخت نفتی ، گازوئیل ، تانکرهای دیزلرزین و

مشاهده

بلبرینگ برنز Snbz 12 ، گرافیت کربن ، کاربید

مشاهده

گردش روغن داغ (محدود)پزشکی ، صنایع شیمیایی و مواد شویندهصنایع

مشاهده

پزشکی ، صنایع شیمیایی و مواد شویندهصنایع غذایی.گزینه های مادی

مشاهده

بدنه پمپ ، روکش چدن چدن ، آهن آهنی

مشاهده

بدنه پمپ ، پوشش ها چدن ، چدن ،

مشاهده

بدنه پمپ ، پوشش ها چدن ، چدن ،

مشاهده

بدنه پمپ ، پوشش ها چدن ، چدن ،

مشاهده

چرخ دنده چدن ، چدن ، چدن کروی.بلبرینگ

مشاهده

بدنه پمپ ، پوشش ها چدن ، چدنچرخ دنده

مشاهده

مخازن خدمات سوخت نفت ، مخازن سوخت ، مخزن دیزلگردش

مشاهده

گردش روغن داغ (محدود)پزشکی ، صنایع شیمیایی و مواد شویندهصنایع

مشاهده

پمپ ییلدیز بلبرینگ برنز Snbz 12 ، گرافیت

مشاهده

پمپ ییلدیز ارائه کننده و فروشنده انواع مخازن خدمات سوخت

مشاهده

بدنه پمپ ، پوشش ها چدن ، چدن ،

مشاهده

صنایع غذایی.گزینه های مادیبدنه پمپ ، پوشش ها چدن

مشاهده