بدنه پمپ ، پوشش چدن ، چدن ، فولاد

مشاهده

چرخ دنده چدن ، چدن ، فولاد ضد زنگ

مشاهده

حلال های سوزاننده ، ایزوسیانات ، چسبندهصنعت رنگ / رنگپزشکی

مشاهده