پمپ ییلدیز YMDY 1

نیمی از مایعات ویسکوز صنعت در مرحله پمپاژ قرار دارندصنعت رنگبخش کشتیگزینه های مادی

استفاده از مناطق

مخازن سرویس نفت ، سوخت گاز ، مخازن سوخت دیزل.
در گردش روغن داغ در مقیاس کوچک
نیمی از مایعات ویسکوز صنعت در مرحله پمپاژ قرار دارند
صنعت رنگ
بخش کشتی
گزینه های مادی

بدنه و پوشش های پمپ: چدن ، چدن ، فولاد ضد زنگ AISI 304/316.
چرخ دنده: استیل ، فولاد ضد زنگ AISI 304 / AISI 316.
یاتاقان: برنز Snbz 12 ، یاتاقان ، گرافیت کربن ، یاطاقان بوش.
آب بندی: مهر و موم نرم ، مهر و موم مکانیکی ، مهر و موم لب